Forsikringsinformation til scooter og knallert

Information om ansvarsforsikring og kaskoforsikring til scooter og knallert

Introduktion

Knallertforsikringer bruges i tilfælde af der sker skade på en person eller på ting eller hvis scooteren bliver skadet eller stjålet.
smadret scooter

Kort sagt

Ansvarsforsikring dækker skader på andre personer eller andres ting.

Kaskoforsikring dækker skader på din scooter og hvis den bliver stjålet.

Ulykkesforsikring dækker skader på dig selv.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen kaldes en lovpligtig forsikring fordi man ifølge loven skal have denne forsikring når du køre på offentlig vej.

Ansvarsforsikringen bruges ved en ulykke hvor der sker skade på andre personer eller andres ting.
Ansvarsforsikringen dækker ikke skader som er sket på dig selv eller på din scooter.

En ansvarsforsikring koster fra cirka 900 kroner om året.

Ansvarsforsikringen er bundet til scooteren og gælder derfor også hvis den lånes ud til en anden person.
Kører man ind i en bil eller person og bilen eller personen kommer til skade så skal man ikke betale noget selv.
Forsikringen betaler skaden.

En ansvarsforsikring dækker ikke hærværk, tyveri eller skader på din scooter og dig selv. Til det skal du bruge en kaskoforsikring.

Kaskoforsikring

En kaskoforsikring er en forsikring man kan købe udover ansvarsforsikringen.

Du bestemmer selvom du vil have en kaskoforsikring.

En kaskoforsikring koster fra cirka 3000-5000 kroner om året oven i ansvarsforsikringen.

Kaskoforsikringen bruges hvis scooteren bliver udsat for hærværk, får skader, brænder eller bliver stjålet.
Kaskoforsikringen gælder også det ekstraudstyr du har fået sat på.

Man kan enten få et kontant beløb til at få lavet skaden eller få scooteren på værksted og få sat scooteren i samme stand som den var før skaden skete.

Hvordan får jeg en forsikring?

Køber du en ny scooter kan de typisk lave forsikringen i butikken.
Du bestemmer selv hvilket forsikringsselskab du vil have.
I butikken udfylder du nogle papir og forsikringen dækker allerede inden forsikringsselskabet har fået dine penge.

Du kan også få en forsikring ved at ringe til det forsikringsselskab som du vil have.

Hvis du har købt en brugt scooter så gælder den tidligeres ejers forsikring i 3 uger efter købet (hvis den er forsikret) og du kan bestille en forsikring over telefonen og den vil dække med det samme selv inden du har betalt det girokort de sender til dig.

Forsikringsbevis

Her ses et forsikringsbevis fra Topdanmark som blev udfyldt i butikken da jeg købte min scooter.

forsikringsbevis Topdanmark
forsikringsbevis Topdanmark
 

Som der står så træder forsikringen i kraft den dag scooteren registeres selv før man har fået policen og betalt forsikringen.

Hvis scooteren har nummerplade er det ikke nødvendigt at medbringe forsikringsbevis.
Men hvis det er en scooter uden nummerplade så skal forsikringsbeviset medbringes.

Forsikring ved køb af brugt scooter

Sælger du din scooter eller køber en brugt så vil den nye ejer være dækket af sælgerens forsikring i 3 uger efter salget (hvis den altså er forsikret).
Det er så op til køberen at oprette en ny forsikring inden de 3 uger er gået.

Priser

Jeg har ringet rundt til forskellige forsikringsselskaber og spurgt hvad deres knallertforsikring koster.
De fleste selskaber nægter at fortælle deres priser så man selv kan regne det ud.
Nogle selskaber vil ikke engang fortælle en pris med mindre man fortæller sit CPR nummer.
På forsikringsselskabernes hjemmeside kan man ofte ikke selv finde prisen på knallertforsikringer fordi de bliver prioriteret lavere end for eksempel bilforsikringer.
Der står ofte at man skal ringe til dem for at få en pris.

Forsikringsprisen kommer i nogle selskaber an på ens alder, om scooteren er med eller uden nummerplade.
Nogen selskaber har forskellig pris på 30 og 45 km/t mens andre har samme pris.
Hos et selskab skulle man have en indboforsikring for også at kunne få en knallert forsikring.

Det virker som om flere forsikringsselskaber bevidst gør det uoverskueligt at få et overblik over knallertforsikring.

Det første år kan forsikringen desuden koste mere end den gør efterfølgende.

Så hvis du vil vide hvad en knallertforsikring koster så ring til de forskellige selskaber og spørg.

Telefon numre

Selskab Telefon nummer Telefon tid
Alka 70 12 14 16 Mandag-Torsdag : 8:00-21:00
Fredag : 8:00-16:30
Alm brand 96 10 17 17 Mandag : 8:30 - 16:00
Tirsdag-Torsdag : 8:30-19:00
Fredag : 8:30-16:00
Codan 33 55 55 50 Mandag-Torsdag 8:00-18:45
Fredag 8:00-16:00
If 70 12 12 12 8:30 - 16:00
Topdanmark 44 68 33 11
Tryg 70 11 20 20 Mandag-Torsdag : 8:00-20:00
Fredag : 8:00-18:00

Opsigelse

Så vidt jeg forstår kan en ansvarsforsikring opsiges med 1 måneds varsel men dette gælder vist ikke for kaskoforsikringen.

Der er en bruger som har skrevet til mig omkring opsigelse af forsikring.
Brugeren skriver at han ønskede at opsige sin kaskoforsikring men stadig ville beholde sin ansvarsforsikring men Topdanmark sagde at man ikke kunne opsige en del af forsikringen på den måde men at man skulle opsige hele forsikringen.

Alka forsikrings betingelser

Opsigelse § 36

Forsikringen vedvarer, indtil den med mindst 1 måneds varsel opsiges skriftligt til en forsikringsperiodes udløb.
Efter enhver skade er såvel forsikringstager som ALKA indtil 1 måned efter erstatningens udbetaling, skadens afslutning eller afvisning, berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel.
Hvis ALKA på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registreringen heraf i den del af auto mobilforsikringsselskabernes fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko.
Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering af nævnte fællesregister (Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 13 75 55) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Registertilsynet på en række vilkår.


Fortrydelsesret ved nytegning

Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december
1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes
dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er
indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks.
modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15.
Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni,
kan De vente til den følgende hverdag.


Hvordan fortryder De?

Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette ALKA om, at De har fortrudt aftalen.
Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens
udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet
anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Kilde :
Alka - forsikrings betingelser 60 KB

Skriv din kommentar

Kontaktformular
Skriv venligst i forummet hvis du har spørgsmål om scootere og knallerter. Så kan andre deltage og få gavn af svarene.
Du kan også skrive direkte til mig på
Stem
Søg
Language

Select English to navigate the website in English. Things like the navigation menu and contact form will be in English, but the main content on each page will not be translated.